Csillagbirodalom - Az Ember Birodalma

Az Ember Birodalma egy hatalmas, csillagszférák tucatjait magába foglaló állam. Alapítói és lakói emberek, akiket egykoron egy ősi nép, a Sa'zyrok, vagy ahogy a köznyelv mondja, a Régiek hurcoltak el eredeti otthonukból, hogy szolgálják őket kolóniáikon. Bukásuk után minden nép a maga útját járta, csak a közös nyelvi gyökér maradt fent, és a múlt fakuló emlékei. Egyesek számára azonban ezek élénkebben léteztek, és hajtotta őket a vágy, hogy megleljék elveszett testvéreiket: ebből született a Csillagbirodalom. A mindenkori Császár akaratának engedelmeskedve kutatnak mindmáig Elveszett Világok után, hogy azokkal is megismertessék vívmányaikat, és beolvaszthassák azokat.


Technika

A Csillagbirodalom nem modern technológiára épült, lakói sosem ismerték meg az elektromos áramot, vagy a gőzgépet: minden eszközük a mágia erejével működik. Mindenhol jelen van az ipar szolgálatába állított varázslás és az ősi kristálytan, ami együtt lehetővé tette, hogy az emberek előbb a felhők fölé emelkedjenek, majd Világaikat maguk mögött hagyva útra keljenek a Semmiben. 
Gólemek, mágiával mozgatott szerkezetek szolgálják őket, amik rengeteg féle alakban léteznek: repülő koponyák, páncélos harcosok, teljesen élethű táncosnők, sőt, tudattal bíró géphátasok és fogatok. Mindegyiket egy-egy, a Túloldalról áthívott és a Valóságba idézett tudat irányítja, ami egy okos állattól az igazi zseniig bárki lehet. Némelyiknek még a teste sem valódi: a Fantomokat teljesen a mágia teremti, a tudat az idézésig egy tárgyba kötve pihen, mint a lámpásába kötött dzsinn.
A Semmit járó csillaghajók első pillantásra nem sokban különböznek egy vízi hajótól: nyitott fedélzetű, fából, fémből vagy kerámiából épült járművek, melyeket mágiából formált fényvitorlák vagy mágikus kristályok keltette törvények hajtanak előre, hosszabb utakon a Fátyolba, a Valóságot a Túloldaltól elválasztó falba bújva. A megfelelő levegőt és a gravitációt a hajók Elementál Magja, más néven a Szív biztosítja, ami ugyanolyan körülményeket teremt, mint azon a Világon, ahol épült.
A mágia a hétköznapokban is jelen van, a mágikák formájában. Ezek az eszközök a klasszikus varázstárgyak modern változatai: egy részük dedikált, vagyis egy bizonyos feladat elvégzésére készült, többé-kevésbé fixen beléjük épített varázslatokkal, mint a varázsvető fegyverek vagy a távbeszélésre szolgáló suttogók. Mások viszont sokoldalúan használható, általános eszközök, amikbe varázslatokat tartalmazó talizmánokat lehet illeszteni, igény szerint könnyedén kicserélve azokat. Mindkét típusban a forrás adja a varázserőt, egy apró tárgy, ami finomított árnykristály-porból nyeri a szükséges Fátyolszálakat.


Társadalom
A szó szerint "varázslatos" fejlődés ellenére társadalmilag a Csillagbirodalom közel sem ennyire haladó szellemiségű: a piramis csúcsán a kiterjesztett családokba, házakba tömörülő nemesség áll, élén a Csillagcsászárral. A földbirtoklás és a bányák terén előjogokkal bírnak, és számos katonai rangot vagy civil hivatalt nekik tartanak fent. A hatalmukat aszerint szokás mérni, hogy mennyire terjed ki, eszerint beszélhetünk világ-, szféra és csillagházakról: más társadalmi csoportokkal ellentétben a nemesség tagjai általában hűségesek családjukhoz, mivel az egyes tagok előmenetele a többieket is segítheti. A többi házzal viszont igen erős a versengés, ami néha a színfalak mögötti háborúkhoz vezet.
Alattuk állnak a kereskedőházak, amik ugyan emlékeztetnek a modern vállalatokra, cégekre, valójában inkább a céhek továbbfejlődött változatai. Magának a kereskedőháznak ugyanis nincs vagyona, hanem minden az egyes tagok tulajdona, beleértve a boltokat, lerakatokat, műhelyeket, manufaktúrákat és csillaghajókat - ha valaki kilép, viszi magával azt, ami az övé. A társasághoz tartozás számos előnnyel jár: a felettük állónak megfizetett tagdíjért cserében egymásnak kedvezményes árat számítanak mindenért, és szükség esetén katonai vagy jogi védelmet, esetleg kölcsönt adnak. Ennek ellenére egymással is folyamantos vetélkedésben vannak, mert a kereskedőházakon belül nincs olyan megkövül  hierarchia, mint a nemességnél, és a hatalom pusztán a vagyon függvénye.
A Csillagbirodalom nem létezhetne a mágusok nélkül, ám ez a hivatás sokat változott a századok során: művelői saját szervezeteik, a mágustornyok "tulajdonai", mivel a hosszú évekig tartó kiképzés tandíját felszámolják nekik, és a felavatás pillanatától törlesztik. Legtöbbjük minden nap talizmánokat vagy beszerelendő varázskristályokat gyárt, előre lejegyzett varázslatokkal töltve fel őket, szigorú napi kvótát követve, azután a munkaidő után a végkimerülésig próbálnak kitalálni valami új "terméket", amivel kitörhetnek, kiérdemelve az előléptetést. A szerencsések (a legokosabbak, legjobb kapcsolatokkal bírók vagy legszebbek) szerződött tanácsadókként dolgoznak, vagy ahogy a köznyelv mindmáig emlegetni, "udvari mágusként", egy nemesember vagy kereskedő szolgálatában. Azok, akik ledolgozták az adósságukat, elméletben szabadok, ám a legtöbbjük addigra már annyi titkot ismer, hogy a távozásuk legalábbis kétséges, ha nem egyenesen lehetetlen.
A papság hatalma mindezen csoportok mellett nem olyan jelentős, mint egykor volt, bár vitathatatlanul mindmáig komoly befolyással bírnak. A Csillagbirodalom államvallása a Régiek öröksége, ami minden egyes csillagot egy-egy istennő megtestesülésének tart, a körülötte keringő planéták pedig a gyermekei, a lakható Világokat asszonynak, a lakhatatlanokat férfiaknak tekintve. A holdak az istennő unokái, a planéták gyermekei. Ezek az istencsaládok együtt alkotják a Ragyogó Csillagok panteonját. Minden pap egy-egy csillagistennő szolgája, de ezen belül gyakorta egy-egy planéta vagy hold a védnöke, akikhez más-más tulajdonságokat társítanak. Az, hogy valódi mágikus hatalommal bírnak, azt bizonyítja, hogy nem járnak messze az igazságtól.


Népek
A Csillagbirodalom lakóinak döntő többsége ember, vagy legalábbis emberek leszármazottja: az egykori uma nép tagjait a Sa'zyrok vitték el egy mára Elveszett Világról, letelepítve őket több tucatnyi kolóniájukon. A Régiek bukása után ezek a csoportok mind önállóan fejlődtek, bár voltak szerencsésebbek, akiket segítettek az Orákulumok, az ősi mágikus tudástárak. Akik bírtak ilyenekkel, egyfelől gyorsabban haladtak, másrészt viszont megőrizték a Régiek nyelvének és kultúrájának emlékeit, ennek egyik nyilvánvaló eredménye a Ragyogó Csillagok vallásának egyetemessége. Ahol viszont nem vagy csak sérülten maradt fent az Orákulum, ott a fejlődés lemaradt, és a birodalmi felfedezők érkezésekor ámulattal bámulták rokonaik vívmányait - ami nem jelentette azt, hogy mindannyian önként, ellenállás nélkül csatlakoztak volna az Ember Birodalmához.
Ma körülbelül negyven emberi népet, uma származékot tartanak nyilván a bölcsek, és ezek többsége nem különbözik egymástól másban, mint bőr-, szem- és hajszínében. Egyes csoportok megváltoztak, akár az otthonuk aktívabb Fátyolmezeje, akár más behatások miatt: több nép is bír a testén jellegzetes rajzolatokkal, amik egyfajta természetes mágikus védelmet biztosítanak a mostoha létkörülmények ellen, másokat a fülük, az orruk vagy a szemük formája különböztet meg. És vannak olyanok, akik nem emberi népekkel keveredtek, néha akaratukon kívül, és ennek eredményeképpen drasztikusan megváltoztak. Íme néhány példa az uma és nem uma népekre.
A Csillagbirodalom alapítói és a Régiek örökösei hagyományosan az asturok, akik abban az áldásban vagy átokban részesültek, hogy a Sa'zyr otthonvilág romjai között fejlődtek, szinte a kezdetektől Orákulumok vezetésével. Mindenki másnál hamarabb megfejtették a mágia titkait, elsőként indulva meg a csillagok között, és mindvégig ők maradtak a fejlődés motorjai. A nagy nemesi házak többsége része innen származtatja vérvonalát, ahogy a Csillagcsászár is, bár a dinasztikus házasságok miatt számos más nép vére is keveredett velük.
Ma már a legelterjedtebbnek a birodalmi nép számít, ami valójában egy gyűjtőfogalom mindenkire, aki annyira kevert vérű, hogy nem lehet szemre megmondani, kik az őseik. A csillaghajók legénysége a régi idők tengeri hajósaihoz hasonlóan gyakorta egyik napról a másikra él, és ez sokkal lazább családi kötelékeket is jelent: aki nem viszi magával a családját a saját hajóján, az a kikötőkben keres társaságot, és ez nagyban segíti a vérvonalak keveredését. Egyes népek lenézik a birodalmiakat, pont a "híg" vagy "korcs" vérük miatt, mások szerint pont hogy ők öröklik minden ősük legjobb tulajdonságait.
Az etar az egyik legvallásosabb az uma utódnépek közül, de az ő hitük egy ponton drasztikusan eltér a Ragyogó Csillagok máshol ismert változatától: az ő dogmáik szerint a Régiek bukásakor az összes csillagistennő démonná változott, és minden más Világ lakója eltorzult ivadékuk lett. Ez a xenofób hozzáállás volt az oka, hogy mindmáig ellenük vívta a legtöbb háborúját a Csillagbirodalom: az első ugyan az otthonuk meghódításával végződött, ám a flottájukból szerveződő Hit Őrzői még hosszú évtizedeken keresztül folytatta a harcot. A megreformált etar egyház ugyan soha nem tagozódott be az egyetemes rendbe, de többé nem tekint minden külhonit ellenségnek. Az erős hagyományok miatt ugyanakkor tilalmas számukra a szféra elhagyása, és ez alól csak egy külön diplomata kaszt kap felmentést. Mindenki más, aki a szférájuk határán túl utazik, vagy száműzött, vagy a Hit Őrzőinek leszármazottja, akik manapság kóbor kalandorokként, orvgyilkosokként, vagy zsoldosokként dolgoznak - ironikus módon általában ők látják el a diplomaták védelmét is.
Valgor lakói, a valanok voltak az első ember nép, akit az asturok megtaláltak, mikor elkezdték a Semmi felkutatását. Mivel gyakorlatilag a teljes pusztulástól mentette meg kultúrájukat az első ideérkező flotta, megfékezve a klindzsek támadását, a valanok esküt tettek a szövetségükre, amit azóta is rituálisan megerősítenek a felnőtté avatás során. A Csillagbirodalomnak nincsen náluk hűségesebb támogatója, gólemlovasaik pedig messze földön híresek.
A rocha az egyik legtitokzatosabb az uma utódnépek közül, mivel a birodalmi felfedezők már csak halott otthonvilágukat lelte meg - a planétán szó szerint semmilyen élet sem volt, bár minden feltétel adott volt hozzá. Ráadásul a fentmaradt romok és roncsok alapján csaknem olyan fejlettségi szinten álltak pusztulásuk pillanatában, mint az akkori Csillagbirodalom, sőt, egyes pletykák szerint még előrébb tartottak. Bizonyosat azonban csak keveset lehet tudni, ugyanis Világuk, a Rocharo mellett történt az első, és máig egyetlen hivatalosan elismert találkozás a fakók népével, ami egy hatalmas ütközetbe torkollott: a szűkszavú jelentés szerint háromszáznál is több hadihajó veszett oda, mire sikerült visszaszorítani az idegeneket. A szféra azóta is tiltott zóna, a belépő hajókat állítólag kérdezés nélkül megsemmisítik. Ráadásul minden hivatalos térképről törölték még a csillag helyét is. 
A khark a keveredés iskolapéldája: a sa'zyrok védelme nélkül maradt umák és az őket leigázó primitív, ám igen agresszív helyi nép utódai. A keveredés olyan tökéletesre sikeredett, hogy mire a Csillagbirodalom ezer évvel az invázió után felfedezte őket, már egyik eredeti népnek sem maradtak képviselői, sőt, a kharkon belül is több népcsoport alakult ki. Az átlag emberekhez képes sokkal erősebb testfelépítésűek, és azonnal felismerhetőek a fejüket haj helyett borító puha, rugalmas tüskékről, amik akár 15-20 ujjnyi hosszúra is megnőhetnek, bár legtöbben 2-3 ujjnyi hosszúra hagyják csak.
A klindzs volt az első nem uma nép, amit felfedeztek, és mindmáig ez a leginkább "idegen" minden ember számára: bár megjelenésre humanoidok, valójában vastag kitin páncélt viselő rovarok, akik a Csillagbirodalom megérkezéséig a valanokkal háborúztak a Valgor feletti uralomért. A égből érkező támadás előbb a biztos győzelemtől fosztotta meg őket, majd a megtorlás az egész kultúrájukat elpusztította: bolyvárosaikat rommá bombázták, föld alatti járataikban pedig kíméletet nem ismerő gólemkatonák irtották őket, szinte a teljes kihalásig. Egy egész évszázadig úgy tűnt, eltűntek Valgorról, mígnem a sűrű dzsungelben ráleltek új csoportjaikra, amik a régi, hangyákra vagy méhekre hasonlító hatalmas boly-tudat helyett már kisebb csoport-tudatokban vagy egyenesen egyénenként gondolkoztak. Ezek a klindzsek már mit sem tudtak a múlt eseményeiről, és csupán egy százalékuknak volt nemük, a nagy többség az egykori dolgozó drónok semleges csoportjába tartozott. A valanok sosem voltak képesek teljesen megbocsájtani nekik, ezért a városaiktól messze élnek, de egyre többen jelentkeznek az erdő peremén épült helyőrségeknél, hogy elhagyják Valgort, csatlakozva a Semmiben utazókhoz. Ha legalább tizen vannak egy helyen, az egyikükben mindig beindul egy átváltozás, amitől királynővé alakul, páran pedig harcosokká, ezért a legtöbb helyen korlátozzák a létszámukat. Ennek ellenére több Világon is kialakult már kolóniájuk, de egyelőre ezek békésnek bizonyultak. Az egyének gyakorta felveszik egy általuk szimpatikusnak talált kultúra férfi vagy női egyedeinek öltözködését, modorát, és ha átváltozásra kerül a sor, ez általában előre jelzi, mivé alakulnak.
A narg azon kevés uma-szerű népek egyike, ami a külső ellenére nem áll rokonságban az emberekkel: alacsony termetük a régi mesék törpéire emlékeztet, bár a legmagasabbak akár a másfél lépést is elérik. Otthonviláguk klímájának változása korán a föld felszíne alá kényszerítette kultúrájukat, így elkerülték a sa'zyrok figyelmét, és tőlük teljesen függetlenül fejlődött. 
A legtitokzatosabb nem uma nép a fakók, ezek a mesék tündéire emlékeztető, hófehér bőrű lények. Hajóikkal gyakorta lehet találkozni a Semmiben, de mindig elillannak az emberek naszádjai elől, eltűnve a Fátyolban. Ennek ellenére - vagy pont emiatt - rengeteg pletyka van a rajtaütésekről, elrabolt emberekről, akiket sötét rituálékban áldoznak fel. Az egyetlen dokumentált találkozás mindmáig a Rocharoi Ütközet, ami a Birodalom egyik flottájába került.Csillagbirodalom - Az Ember Birodalma


-Kyrg-


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések